VII.69 : Verplichting van de beroepsbeoefenaar om zich te informeren

In het proces van totstandkoming van de overeenkomst vertrouwt het Wetboek de beroepsbeoefenaars een beslissende rol toe. Zij zijn het die ertoe gehouden zijn alle informatie te vragen die zij noodzakelijk achten om een krediet toe te staan aan een consument om de capaciteit van die laatste te beoordelen om de verplichtingen die voortvloeien uit de kredietovereenkomst het hoofd te bieden. In dat proces heeft de consument een passieve rol: hij moet de vragen die de beroepsbeoefenaar hem stelt juist en volledig beantwoorden.

Wij becommentariëren hierna:

Back to top