Bepalingen die van toepassing zijn op de zekerheden (NL)

Sommige bepalingen hebben betrekking op alle zekerheidstellers; andere hebben enkel betrekking op de persoonlijke zekerheden

BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP ALLE ZEKERHEDEN

 

Bepalingen van toepassing op de persoonlijke zekerheden

 

VII.126, § 1: inzameling van informatie

 

VII.126, § 2: vragenlijst

VII.132: identiteitscontrole

 

VII.133: kredietwaardigheidsbeoordeling, kredietdossier

VII.134, § 2: aanwijzing in de overeenkomst

VII.145: wijziging van de zekerheid in de loop van de overeenkomst

VII.147/1: verbod op wisselbrief

VII.147/22, § 5: toerekening van betalingen (ontbinding of verval van termijnbepaling)

  VII.147/24: naleving van het betalingsplan van de consument
  VII.147/24: gerechtelijke procedure in betalingstermijnen

VII.147/26: totstandkoming van de overeenkomst

VII.147/27: informatie bij betalingsachterstand

VII.147/28: beperking van het vorderingsrecht tegen de consument

Back to top