www.belgium.be logo BE

    GEANNOTEERD WETBOEK VAN KREDIETEN AAN CONSUMENTEN

    Home

    Deze site biedt een commentaar van de bepalingen van het Wetboek economisch recht betreffende het krediet aan de consumenten (consumentenkrediet en hypothecair krediet). Het is de bedoeling bedrijven – onder meer kredietgevers, tussenpersonen en verzekeraars – toe te laten om hun contractuele documenten, hun beroepspraktijken en hun interne organisatie in overeenstemming te brengen met de wettelijke vereisten. Deze site heeft eveneens de ambitie om aan bedrijven en aan practici - advocaten, rechters, bemiddelingsdiensten - een bespreking per artikel aan te bieden, gevoed aan de hand van doctrinale studies en gepubliceerde rechtspraak.

    Waarschuwing

    De inhoud van deze site geeft de standpunten van de FOD Economie weer.  De standpunten in deze site worden gegeven onder voorbehoud van de soevereine beoordelingsmacht van de Nationale en Europese hoven en rechtbanken. De FOD Economie houdt zich het recht voor deze standpunten eenzijdig te wijzigen in functie van de evolutie van de rechtspraak en rechtsleer.