www.belgium.be logo BE

  GEANNOTEERD WETBOEK VAN KREDIETEN AAN CONSUMENTEN

  VII.214 : Ontbreken van informatie over de verschuldigde interesten en bedragen

  De bepaling

  In geval van niet naleving van de bepalingen bedoeld in de artikelen VII.143, §§ 2 tot 4, VII.147/14 en VII. 147/22, § 4, wordt de consument van rechtswege ontslagen van de intresten en de kosten voor de periode waarop de inbreuk betrekking heeft.

  commentaar

  De consument is van rechtswege ontslagen van de intresten en de kosten voor de periode waarop de inbreuk betrekking heeft, in geval van niet-naleving van de bepalingen met betrekking tot de veranderlijkheid van de rentevoet (VII.143, §§ 2 tot 4), de periodieke informatie over het gebruik van de kredietopening (VII.147/1) en betreffende de bedragen die worden aangerekend bij niet-uitvoering van een overeenkomst van hypothecair krediet met een roerende bestemming (VII. 147/22, § 4).