www.belgium.be logo BE

  GEANNOTEERD WETBOEK VAN KREDIETEN AAN CONSUMENTEN

  WER, VII, Toegang tot de activiteit van de kredietgevers en de kredietbemiddelaars

  Hoofdstuk 4 - Toegang tot de activiteit van de kredietgevers en de kredietbemiddelaars

  Afdeling 1 - Kredietgevers

  Afdeling 2 - Kredietgevers naar Belgisch recht

  Onderafdeling 1 - Vergunningsvoorwaarden

  Onderafdeling 2 - Bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden

  Afdeling 3 - Kredietgevers naar buitenlands recht

  Onderafdeling 1 - Bepaalde gereglementeerde financiële ondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat

  Onderafdeling 2 - Andere kredietgevers naar buitenlands recht

  Afdeling 4 - Kredietbemiddelaars

  Afdeling 5 - Bemiddelaars inzake hypothecair krediet

  Onderafdeling 1 - Algemene bepalingen.

  Onderafdeling 2 - Inschrijvingsvoorwaarden

  Onderafdeling 3 - Inschrijvingsprocedure

  Onderafdeling 4 - Vrijheid van vestiging en vrijheid van dienstverrichting

  Afdeling 6 - Bemiddelaars inzake consumentenkrediet

  Onderafdeling 1 - Algemene bepalingen

  Onderafdeling 2 - Inschrijvingsvoorwaarden

  Onderafdeling - Inschrijvingsprocedure