www.belgium.be logo BE

  GEANNOTEERD WETBOEK VAN KREDIETEN AAN CONSUMENTEN

  WER, VII, Hypothecair krediet

   

  Hoofdstuk 2 - Hypothecair krediet

  Afdeling 1 - Reclame

  Afdeling 2 - Prospectus

  Afdeling 3 - Totstandkoming van de kredietovereenkomst

  Onderafdeling 1. - Inlichtingen te vragen door de kredietgever en de kredietbemiddelaar

  Onderafdeling 2. - Precontractuele informatie

  Onderafdeling 3. - Informatievoorschriften voor bemiddelaars inzake hypothecair krediet

  Onderafdeling 4. - Passende toelichtingen

  Onderafdeling 5. - Algemene gedragsregels

  Onderafdeling 6. - Raadgevingsplicht en -diensten

  Onderafdeling 7. - Onderzoeksplicht

  Onderafdeling 8. - Sluiten van de kredietovereenkomst

  Onderafdeling 9. - Wedersamenstelling van kapitaal

  Onderafdeling 10. - Kredietweigering


  Afdeling 4 - Herroepingsrecht

  Afdeling 5 - Onrechtmatige bedingen

  Onderafdeling 1. - Onrechtmatige betalingen

  Onderafdeling 2. - Berekening van de debetrente, veranderlijkheid van de periodieke rentevoet, de debetrentevoet, de kosten en van de contractvoorwaarden

  Onderafdeling 3. - Nevendiensten

  Onderafdeling 4. - Ongeoorloofde waarborgen

  Afdeling 6 - Uitvoering van de kredietovereenkomst

  Onderafdeling 1. - Terbeschikkingstelling van het kredietbedrag

  Onderafdeling 2. - Financiering van goederen en diensten

  Onderafdeling 3. - Maximale kosten en terugbetalingstermijnen

  Onderafdeling 4. - Vervroegde terugbetalingsmodaliteiten en beëindiging van de kredietovereenkomst

  Onderafdeling 5. - Rekeningafschrift

  Onderafdeling 6. - Ongeoorloofde debetstand en overschrijding

  Afdeling 7 - Overdracht van de kredietovereenkomst en van de vorderingen die voortvloeien uit deze overeenkomst

  Afdeling 8 - Niet-uitvoering van de kredietovereenkomst

  Afdeling 9 - Betalingsfaciliteiten

  Afdeling 10 - Zekerheden

  Afdeling 11 - Gedragsregels voor het verstrekken van krediet aan consumenten via kredietbemiddelaars en het betalen van commissielonen en vergoedingen aan kredietbemiddelaars en personeelsleden

  Afdeling 12 - Schuldbemiddeling

  Afdeling 13 - Verwerking van persoonsgegevens

  Onderafdeling 1. - Overmaking van persoonsgegevens

  Onderafdeling 2. - Verwerking van gegevens