www.belgium.be logo BE

  GEANNOTEERD WETBOEK VAN KREDIETEN AAN CONSUMENTEN

  WER, VII, Consumentenkrediet

  toegang tot commentaren per bepaling

   

  Titel 4. -  Kredietovereenkomsten

  Hoofdstuk 1 - Consumentenkrediet

  Afdeling 1 - Kredietpromotie

  Onderafdeling 1. - Reclame

   

  Onderafdeling 2. - Leuren

   

  Onderafdeling 3. - Promotieaanbiedingen

   

  Afdeling 2 - Totstandkoming van de kredietovereenkomst

  Onderafdeling 1. - Inlichtingen te vragen door de kredietgever en de kredietbemiddelaar

   

  Onderafdeling 2. - Precontractuele informatie

   

  Onderafdeling 3. - Plicht tot bijzondere informatieverstrekking van de kredietbemiddelaar

   

  Onderafdeling 4. - Passende toelichtingen

  Onderafdeling 5. - Des obligations en matière de conseil

   

  Onderafdeling 6. - Onderzoeksplicht

   

  Onderafdeling 7. - Sluiten van de kredietovereenkomst

   

  Onderafdeling 8. - Kredietweigering

   

  Onderafdeling 9. - Bijzondere bepalingen inzake financieringshuur

   

  Afdeling 3 - Herroepingsrecht

  Afdeling 4 - Onrechtmatige bedingen

  Onderafdeling 1. - Onrechtmatige betalingen

   

  Onderafdeling 2. - Berekening van de debetintresten en veranderlijkheid van de debetrentevoet en de kosten

   

  Onderafdeling 3. - Nevendiensten

   

  Onderafdeling 4. - Ongeoorloofde waarborgen

   

  Afdeling 5 - Uitvoering van de kredietovereenkomst

  Onderafdeling 1. - Terbeschikkingstelling van het kredietbedrag

   

  Onderafdeling 2. - Financiering van goederen en diensten

   

  Onderafdeling 3. - Maximale kosten en terugbetalingstermijnen

   

  Onderafdeling 4. - Vervroegde terugbetalingsmodaliteiten en beëindiging

   

  Onderafdeling 5. - Rekeningafschrift

   

  Onderafdeling 6. - Ongeoorloofde debetstand en overschrijding

   

  Afdeling 6 - Overdracht van de kredietovereenkomst en van de vorderingen die voortvloeien uit deze overeenkomst.

  Afdeling 7 - Niet-uitvoering van de kredietovereenkomst

  Afdeling 8 - Zekerheden

  Afdeling 9 - Kredietbemiddelaars

  Afdeling 10 - Schuldbemiddeling

  Afdeling 11 - Verwerking van persoonsgegevens

  Onderafdeling 1. - Overmaking van persoonsgegevens

   

  Onderafdeling 2. - Verwerking van gegevens