www.belgium.be logo BE

  GEANNOTEERD WETBOEK VAN KREDIETEN AAN CONSUMENTEN

  WER, XV, De strafrechtelijke handhaving van dit Wetboek en zijn uitvoeringsbesluiten

  Titel 1 - De uitoefening van toezicht en de opsporing en vaststelling van inbreuken.

  Hoofdstuk 1 - Algemene bevoegdheden.

  Hoofdstuk 2 - Bijzondere bevoegdheden [...]

  Afdeling 1 - De bijzondere bevoegdheden inzake opsporing en vaststelling van inbreuken op boek VI.

  Afdeling 2 - De bijzondere bevoegdheden inzake opsporing en vaststelling van inbreuken op boek VII.

  Onderafdeling 1 - Algemene bepalingen
   Onderafdeling 2 - De bevoegdheden van de FSMA.
  Onderafdeling 3 - De bevoegdheden van de Bank.

  Afdeling 3 - De bijzondere bevoegdheden voor de toepassing van Boek IX.

  [...]

  Afdeling 4 - De bijzondere bevoegdheden voor de toepassing van boek XI.

  [...]

  Afdeling 5 - De bijzondere bevoegdheden inzake opsporing en vaststelling van inbreuken op boek XII.

  [...]

  Afdeling 6 - De bijzondere bevoegdheden inzake opsporing en vaststelling van inbreuken op boek XIV.

  [...]

  Afdeling 7 - De bijzondere bevoegdheden inzake opsporing en vaststelling van inbreuken op boek XVIII.

  [...]

  Afdeling 8 - De bijzondere bevoegdheid van het openbaar ministerie en de onderzoeksrechter.

  Afdeling 9 - Andere bijzondere bevoegdheden.

  Hoofdstuk 3 - Waarschuwings- en openbaarmakingsprocedures.

  Afdeling 1 - Algemene bepalingen.

  Afdeling 2 - Transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten.

  [...]

  Hoofdstuk 3/1 - [ ].

  Hoofdstuk 4 - Coördinatie en opvolging tussen verschillende overheidsdiensten.

  Afdeling 1- Algemeen.

  Afdeling 2 - Coördinatie en opvolging van de acties in het kader van titel 1 van boek III.

  [...]

  Afdeling 2/1 - Informatieverstrekking aan de FSMA in het kader van boek VII, titel 4, hoofdstuk 4.

  Afdeling 3 - Bestrijding tegen namaak en piraterij.

  [...]

  Titel 2 - De bestuurlijke handhaving.

  Hoofdstuk 1 - De transactie.

  Afdeling 1 - Algemene bepalingen

  Hoofdstuk 2 - De bestuurlijke sancties [...]

  [...]

  Hoofdstuk 3 - Schrapping en andere herstelmaatregelen in het kader van boek VII, titel 4, hoofdstuk 4.

  Afdeling 1 - Schrapping en andere herstelmaatregelen toepasselijk op kredietgevers en kredietbemiddelaars naar Belgisch recht.

   Afdeling 2 -Schrapping en andere herstelmaatregelen van toepassing op kredietgevers naar buitenlands recht.

   Afdeling 4 - Schrapping en andere herstelmaatregelen van toepassing op bemiddelaars inzake hypothecair krediet naar buitenlands recht.

  Titel 3 - De strafrechtelijke handhaving van dit Wetboek en zijn uitvoeringsbesluiten.

  Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen.

  Hoofdstuk 2 - De strafrechtelijk gesanctioneerde inbreuken [...]

  Afdeling 1 - De straffen voor de inbreuken op boek III.

  [...]

  Afdeling 2 - De straffen voor de inbreuken op Boek IV.

  [...]

  Afdeling 3 - De straffen voor de inbreuken op Boek V.

  [...]

  Afdeling 4 - De straffen voor de inbreuken op boek VI.

  Afdeling 5 - De straffen voor de inbreuken op boek VII.

  Afdeling 6 - De straffen voor de inbreuken op Boek VIII.

  [...]

  Afdeling 7 - De straffen voor de inbreuken op Boek IX.

  [...]

  Afdeling 8 - De straffen voor inbreuken op boek XI.

  [...]

  Afdeling 9 - De straffen voor de inbreuken op Boek XII

  [...]

  Afdeling 10 - De straffen voor de inbreuken op boek XIV.

  [...]

  Afdeling 11 - De straffen voor de inbreuken op boek XVI.

  [...]

  Afdeling 11/1 - De straffen voor de inbreuken op boek XVII.

  [...]

  Afdeling 11/2 - De straffen voor de inbreuken op boek XVIII.

  [...]

  Afdeling 11/3 - De straffen voor inbreuken op verordeningen van de Europese Unie.

  [...]

  Afdeling 12 - Belemmering van toezicht.

  Hoofdstuk 3 - Bijkomende straffen [...]

  Afdeling 1 - Definitief of tijdelijk verbod om gereglementeerde verrichtingen uit te oefenen.

  Afdeling 2 - Verbeurdverklaring.

  [...]

  Afdeling 3 - De aanplakking van het vonnis of arrest.

  Afdeling 4 - Gehele of gedeeltelijke sluiting.

  [...]

  Afdeling 5 - Beslag op de ontvangsten.

  [...]