www.belgium.be logo BE

  GEANNOTEERD WETBOEK VAN KREDIETEN AAN CONSUMENTEN

  KB 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen (veranderlijke rentevoet H

  Koninklijk besluit betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten

  HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

  HOOFDSTUK 2. - Definities

  HOOFDSTUK 3. - Basis vegelijking

  HOOFDSTUK 4. - Veronderstellingen

  HOOFDSTUK 5. - Debet- en nalatigheidsinteresten

  HOOFDSTUK 6. - Referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten

  HOOFDSTUK 7. - Maximale jaarlijkse kostenpercentages

  HOOFDSTUK 8. - Maximale terugbetalingstermijnen en nulstellingstermijnen.

  HOOFDSTUK 9. - Opheffingsbepalingen

  HOOFDSTUK 10. - Overgangsbepalingen

  HOOFDSTUK 11. - Inwerkingtreding