www.belgium.be logo BE

  GEANNOTEERD WETBOEK VAN KREDIETEN AAN CONSUMENTEN

  WER, I (Definities)

  Boek I - DEFINITIES

  Titel 1 - Algemene definities

  Behoudens andersluidende bepaling in titel 2, wordt voor de toepassing van dit Wetboek verstaan onder :

   

  Titel 2 -  Definities eigen aan bepaalde boeken

   (...)

  Hoofdstuk 4: Definities eigen aan boek VI

  Art. I.8, Voor de toepassing van boek VI gelden de volgende definities:

   

  Hoofdstuk 5: Definities eigen aan boek VII

  Artikel I.9.: Voor de toepassing van boek VII gelden de volgende definities :