www.belgium.be logo BE

  GEANNOTEERD WETBOEK VAN KREDIETEN AAN CONSUMENTEN

  Concordantietabel Consumentenkrediet / Hypothecaire krediet

   

  Concordantietabel
  Consumentenkrediet / Hypothecair krediet
  Afdeling 1 Kredietpromotie
  Onderafdeling 1 Reclame
  VII.64 VII.124
  VII.65 VII.123
  VII.66 opgeheven
  Onderafdeling 2. - Leuren
  VII.67  
    VII.125   Prospectus
  Onderafdeling 3. - Promotieaanbiedingen
  VII.68  
  Afdeling 2 - Totstandkoming van de kredietovereenkomst
  Onderafdeling 1. - Inlichtingen te vragen
  VII.69 VII.126
  Onderafdeling 2. - Precontractuele informatie
  VII.70 VII.127
  VII.71  
  VII.72  
  Onderafdeling 3. - Plicht tot bijzondere informatieverstrekking van de kredietbemiddelaar
  VII.73 VII.128
  Onderafdeling 4. - Passende toelichtingen
  VII.74 VII.129
    VII.130 Gedragsnormen
  Onderafdeling 5. - Raadgevingsverbintenissen
  VII.75 VII.131
  Onderafdeling 6. - Onderzoeksplicht
  VII.76 VII.132
  VII.77 VII.133
  Onderafdeling 7. - Sluiten van de kredietovereenkomst
  VII.78 VII.134
    VII.135 Wedersamenstelling van kapitaal
    VII.136
  Onderafdeling 8. - Kredietweigering
  VII.79 VII.137
  Onderafdeling 9. - Bijzondere bepalingen inzake financieringshuur]
  VII.80  
  VII.81  
  VII.82  
  Afdeling 3 - Herroepingsrecht
  VII.83 VII.138
  Afdeling 4 - Onrechtmatige bedingen
  Onderafdeling 1. - Onrechtmatige betalingen
  VII.84 VII.139
  VII.85 VII.140
    VII.141
  Onderafdeling 2. - Berekening van de debetinteresten en veranderlijkheid van de debetrentevoet en de kosten
    VII.142
  VII.86 VII.143
    VII.144
    VII.145
  Onderafdeling 3. - Nevendiensten
  VII.87   
    VII.146
    VII.147
  Onderafdeling 4. - Ongeoorloofde waarborgen
  VII.88 VII.147/1
  VII.89 VII.147/2
  Afdeling 5 - Uitvoering van de kredietovereenkomst
  Onderafdeling 1. - Terbeschikkingstelling van het kredietbedrag
  VII.90 VII.147/3
  Onderafdeling 2. - Financiering van goederen en diensten
    VII.147/4
  VII.91 VII.147/5
  VII.92 VII.147/6
  VII.93 VII.147/7
  Onderafdeling 3. - Maximale kosten en terugbetalingstermijnen
    VII.147/8
  VII.94 VII.147/9
  VII.95 VII.147/10
  Onderafdeling 4. - Vervroegde terugbetalingsmodaliteiten en beëindiging
  VII.96 VII.147/11
  VII.97 VII.147/12
  VII.98 VII.147/13
  Onderafdeling 5. - Rekeningafschrift
  VII.99 VII.147/14
  Onderafdeling 6. - Ongeoorloofde debetstand en overschrijving
  VII.100 VII.147/15
  VII.101 VII.147/16
  Afdeling 6 - Overdracht van de kredietovereenkomst en van de vorderingen die voortvloeien uit deze overeenkomst
  VII.102 VII.147/17
  VII.103 VII.147/18
  VII.104 VII.147/19
  Afdeling 7 - Niet-uitvoering van de kredietovereenkomst
  VII.105 VII.147/20
  VII.106 VII.147/21
  VII.107 VII.147/22
  VII.108 VII.147/23
  Betalingsfaciliteiten
    VII.147/24
    VII.147/25
  Afdeling 8 - Zekerheden
  VII.109 VII.147/26
  VII.110 VII.147/27
  VII.111 VII.147/28
  Afdeling 9 - Kredietbemiddelaars
  VII.112  
  VII.113 VII.147/29
  VII.114 VII.147/30
  Afdeling 10 - Schuldbemiddeling
  VII.115 VII.147/31
  Afdeling 11 - Verwerking van persoonsgegevens
  Onderafdeling 1. - Overmaking van persoonsgegevens
  VII.116 VII.147/32
  VII.117 VII.147/33
  VII.118 VII.147/34
  VII,119 VII.147/35
  Onderafdeling 2. - Verwerking van persoonsgegevens
  VII.120 VII.147/36
  VII.121 VII.147/37  
  VII.122 VII.147/38