www.belgium.be logo BE

  GEANNOTEERD WETBOEK VAN KREDIETEN AAN CONSUMENTEN

  Bepalingen die van toepassing zijn op de zekerheden (NL)

  Sommige bepalingen hebben betrekking op alle zekerheidstellers; andere hebben enkel betrekking op de persoonlijke zekerheden

  BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP ALLE ZEKERHEDEN

   

  Bepalingen van toepassing op de persoonlijke zekerheden

   

  VII.126, § 1: inzameling van informatie

   

  VII.126, § 2: vragenlijst

                                               VII.132: identiteitscontrole

   

  VII.133: kredietwaardigheidsbeoordeling, kredietdossier

   VII.134, § 2: aanwijzing in de overeenkomst

  VII.145: wijziging van de zekerheid in de loop van de overeenkomst

  VII.147/1: verbod op wisselbrief

  VII.147/22, § 5: toerekening van betalingen (ontbinding of verval van termijnbepaling)

    VII.147/24: naleving van het betalingsplan van de consument
    VII.147/24: gerechtelijke procedure in betalingstermijnen

  VII.147/26: totstandkoming van de overeenkomst

  VII.147/27: informatie bij betalingsachterstand

  VII.147/28: beperking van het vorderingsrecht tegen de consument