www.belgium.be logo BE

  GEANNOTEERD WETBOEK VAN KREDIETEN AAN CONSUMENTEN

  VII.134, §2 tot §5: Inhoud van de overeenkomst (HK)

  Artikel VII.134, § 2 tot § 5

  Verplichte vermeldingen in alle gevallen (§ 2 en § 4)   

   

  De verplichte vermeldingen voor sommige bijzondere modaliteiten (VII.134, § 3 - 4°, 5°, 8° tot 13°)

   

   

   

   

  Verplichte vermeldingen voor sommige bijzondere modaliteiten (VII.134, § 3, 1° tot 3° en 6° - 7°)
  bij hypothecaire kredieten met een roerende bestemming

  Artikel VII.134, § 3, laatste lid: de bepalingen onder 1° tot 3° en 6° tot 7° gelden enkel voor het hypothecair krediet met een roerende bestemming.

   

   

  De verplichte vermeldingen voor de kredietovereenkomsten in vreemde valuta (VII.134, § 5)