www.belgium.be logo BE

  GEANNOTEERD WETBOEK VAN KREDIETEN AAN CONSUMENTEN

  Gereglementeerde onderneming

  Definitie

  Artikel I.9, 73° - Gereglementeerde onderneming

  Een onderneming zoals bedoeld in artikel 1, 7°, van het koninklijk besluit van 21 november 2005 over het aanvullend groepstoezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen, herverzekerings-ondernemingen, beleggingsondernemingen en beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging in een financiële dienstengroep, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende het algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen en het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 over het toezicht op geconsolideerde basis op kredietinstellingen.

  Commentaar

  Gedefinieerd onder art. I.9 wordt dit begrip niet gebruikt in Boek VII maar in het koninklijk besluit van 29 oktober 2015, tot uitvoering van Titel 4, Hoofdstuk 4, van Boek VII van het Wetboek van economisch recht,