www.belgium.be logo BE

  GEANNOTEERD WETBOEK VAN KREDIETEN AAN CONSUMENTEN

  Definities

  Artikel I.1. Behoudens andersluidende bepaling in titel 2, wordt voor de toepassing van dit Wetboek verstaan onder:
     1° onderneming
     2° consument
     3° minister
     4° producten
     5° dienst
     6° goederen
     7° gedragscode
     8° lidstaat
     9° werkdagen
     10° adres
     11° elektronisch adres
     12° geografisch adres
     13° FOD Economie 
     14° ...
     15° Duurzame gegevensdrager

  Atikel I.9. Voor de toepassing van boek VII gelden de volgende definities: (...)
    
     34° kredietgever
     35° kredietbemiddelaar
     36° verbonden agent
     37° kredietmakelaar
     38° groep
     39° kredietovereenkomst
     40° kredietaanbod
     41° totale kosten van het krediet voor de consument
     42° jaarlijkse kostenpercentage
     43° reclame
     44° debetrentevoet
    44/1° periodieke rentevoet
     45° vaste debetrentevoet
     46° verkoop op afbetaling
     47° financieringshuur
     48° lening op afbetaling
     49° kredietopening
     50° kredietovereenkomst op afstand
     51° geoorloofde debetstand op een rekening
     52° overschrijding
     53° hypothecaire zekerheid
    53/1° hypothecair krediet met een onroerende bestemming
    53/2° hypothecair krediet met een roerende bestemming
    53/3° hypothecair krediet
     54° consumentenkrediet
     55° schuldbemiddeling
     56° verwerking van gegevens
     57° bestand
     58° verantwoordelijke voor de verwerking
     59° vestiging van de kredietgever of van de kredietbemiddelaar
     60° kapitaal
     61° aflossing van het kapitaal
     62° wedersamenstelling van kapitaal
     63° verschuldigd blijvende saldo
     64° gelieerde kredietovereenkomst
     65° kredietbedrag
     66° totale door de consument te betalen bedrag
     67° FSMA
     68° Bank
     69° Centrale
     70° nevendienst
     71° kredietinstelling
     72° Verzekeringsonderneming
     73° gereglementeerde onderneming
     74° subagent
     75°
     76° lidstaat van herkomst
     77° lidstaat van ontvangst
     78° verantwoordelijke voor de distributie
     79° persoon die in contact staat met het publiek
     80° wet van 2 augustus 2002
     81° agenten in een nevenfunctie
     82° wet van 25 april 2014
     83° wet van 25 oktober 2016
     84° kredietwaardigheidsbeoordeling
     85° adviesdiensten
     86° voorwaardelijke verplichting of garantie
     87° gedeelde vermogenskredietovereenkomst
     88° koppelverkoop
     89° gebundelde verkoop
     90° kredietovereenkomst in vreemde valuta
     91° betalingstermijn
     92° termijnbedrag
     93° Verordening (EU) nr. 2015/751 < 
     94° Kredietbemiddeling

   Andere definitities

  Het lombardkrediet
  Het leuren