www.belgium.be logo BE

  GEANNOTEERD WETBOEK VAN KREDIETEN AAN CONSUMENTEN

  VII.78, § 2 à 6 : Verplichte bepalingen van de overeenkomst

  Artikel VII.78, § 2 tot § 6

   

   

   

  Toepassingsgebied ratione materiae van artikel VII.78

  Buiten de hierna genoemde uitzonderingen, zijn de door art. VII.78 [VII.134] vereiste vermeldingen van toepassing op alle gereglementeerde kredietovereenkomsten.

   

  Verplichte vermeldingen in alle gevallen (VII.78, § 2 en § 6)

      

   

   

   

  De verplichte vermeldingen voor sommige bijzondere modaliteiten (VII.78, § 3)

   

   

   

   

  De verplichte vermeldingen voor geoorloofde debetstanden op een rekening terugbetaalbaar op verzoek van de kredietgever of binnen een termijn van drie maanden (VII.78, § 4)

  Artikel VII.78, § 4

  De bepaling regelt de inhoud van het contract met betrekking tot geoorloofde debetstanden op een rekening terugbetaalbaar op verzoek van de kredietgever of binnen een termijn van drie maanden. Dit betreft voornamelijk accreditief kaarten. Het wettelijke regime wordt aanzienlijk verlicht. Het betreft het recht van de kredietgever om terugbetaling en de volledige kosteninformatie.

   

   

   

   

   

  De verplichte vermeldingen voor de kredietovereenkomst gesloten met gebruikmaking van een middel voor communicatie via spraaktelefonie op verzoek van de consument (VII.78, 5)

   

  Artikel VII.78, § 5

  Deze paragraaf werd toegevoegd ter gelegenheid van de omzetting in het WER. Dit is om het afsluiten van een contract per telefoon mogelijk te maken. In dat geval moet de door de kredietgever ondertekende kopie van de kredietovereenkomst onverwijld aan de consument worden gezonden.