www.belgium.be logo BE

  GEANNOTEERD WETBOEK VAN KREDIETEN AAN CONSUMENTEN

  Het consumentenkrediet

  Volledige tekst WER VII, Titel IV, Hoofdstuk 2)

  Burgerlijke sancties - strafrechtelijke sancties
  Concordantietabel WCK/WER
  Concordantietabel CK/HK

  TOEPASSINGSGEBIED EN ALGEMENE PRINCIPES
  VII.2 § 2 VII.2 § 3 VII.2 § 4 al.1 VII.2 § 4 al.2. VII.3 § 2 VII.3, § 3 VII.3, § 4      
  BOEK VII - TITEL  4 - HOOFDSTUK 1 - CONSUMENTENKREDIET
    VII.64 §1

  VII.64 §2

  VII.64 §3 VII.65   VII.67 VII.68 VII.69 § 1 VII.69 § 2
  VII.70 VII.71 VII.72 VII.73 VII.74 VII.75 VII.76 VII.77 §1 VI.77 §2 VII.78 §1
  VII.78 §2-6 VII.79 VII.80 VII.81 VII.82 VII.83 VII.84 VII.85 VII.86 § 1

  VII.86, §2

  VII.86 §3-6 VII.86 §3 VII.87 §1 VII.87 §2 VII.87 §3 VII.88 VII.89 VII.90 VII.91 VII.92
    VII.93 VII.94 VII.95 VII.96 VII.97 VII.98§1/1 VII.98§1/2 VII.98 §2 VII.99
  VII.100 VII.101 VII.102 VII.103 VII.104 VII.105 VII.106 VII.107 VII.108 VII.109
  VII.110 VII.111 VII.112 VII.113 VII.114 VII.115 VII.116 VII.117 VII.118 VII.119
  VII.120 VII.121 VII.122              
  BOEK VII - TITEL IV - HOODFSTUK 2 - HYPOTHECAIR KREDIET
        VII.123 § 1 VII.123 § 2 VII.124 VII.125 VII.126, §1§1 VII.126,§2 à §4§2 à §4 VII.127 §1§1
  VII.127 §2VII.127 §2 VII.128 VII.129 VII.130 VII.131 VII.132 VII.133 VII.134 §1

  VII.134 §2 à §5

  VII.135
  VII.136 VII.137 VII.138 VII.139 VII.140 VII.141 VII.142 VII.143 §1 VII.143 §2 VII.144
  VII.145 VII.146 VII.147 147/1 147/2 147/3 147/4 147/5 147/6 147/7
  147/8 147/9 147/10 147/11 147/12 147/13, §1 147/13, §2 147/14 147/15 147/16
  147/17 147/18 147/19 147/20 §1 147/20 §2/3 147/21 147/22 147/23 147/24 147/25
  147/26 147/27 147/28 147/29 et 30 VII.147/31 147/32 147/33 147/34 147/35 147/36
  147/37 147/38                
  BOEK VII - TITEL 4 - HOOFDSTUK 3 - CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN
  VII.148 à VII.147
  BOEK VII - TITEL 4 - HOOFDSTUK 4 - TOEGAGNG TOT AKTIVITEIT - KREDIETGEVERS EN BEMIDDELAREN
  VII.159 à VII.188 (Geen commentaren - zie website FSMA)
  BOEK VII - TITEL 4 - HOOFDSTUK 5 - BURGERLIJKE SANCTIES
  VII.194 VII.195 VII.196 VII.197 VII.198 VII.199 VII.200 VII.201 VII.202 VII.203
  VII.204 VII.205 VII.206 VII.207 VII.208 VII.209 VII.210 VII.211 VII.212 VII.213
  VII.214 VII.214/1 VII.214/2 VII.214/3 VII.214/4 VII.214/5 VII.214/6 VII.214/7 VII.214/8